Hotline: 1900 2345 19
EMAIL:info@tavicowood.com

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

"Đem lại lợi ích Gỗ Tây cho Người Việt"

TẦM NHÌN

Kể từ 2022 trở đi sẽ trở thành một Môi trường kinh doanh Gỗ Tây kiểu mẫu (Legal wood platform) nhằm tối ưu hóa hiệu quả trong Chuỗi cung ứng nghành gỗ, đóng góp đáng kể nhất cho sự phát triển bền vững nghành gỗ Việt.

TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU

Tiên phong làm cái mới (TÂN) để tồn tại và phát triển bền vững (VĨNH CỬU)


Các tin khác

Quan Hệ Đối Tác