Hotline: 1900 2345 19
EMAIL:info@tavicowood.com

Chủng loại gỗ: SồiTần bìDẻ gai...

Phân loại: 2SC, 3SC, 4SC theo tiêu chuẩn phân loại gỗ tròn Mỹ
                A, B, C theo tiêu chuẩn phân loại gỗ tròn EU

Kích thước: 
Chiều dài > 2.5 m.
Đường kính > 35 cm.

Công dụng: 
- 4SC (tương đương loại A): 4 mặt đẹp thường dùng làm ván veneer, các nhà sản xuất ván veneer rất ưa dùng.
- 3SC (tương đương loại B): 2 mặt đẹp thường dùng làm sản xuất đồ trang trí và nội thất rất tốt.
- 2SC (tương đương loại C): 1 mặt đẹp thường dùng làm sản xuất trang trí nội thất và sàn gỗ, các mặt hậu, mặt sau của đồ vật...

  

Quan Hệ Đối Tác