Hotline: 1900 2345 19
EMAIL:info@tavicowood.com

Chủng loại gỗ: SồiTần bìDẻ gai...
Phân loại: A, B, C theo tiêu chuẩn phân loại gỗ Tavico
Quy cách: đa dạng
Độ ẩm: 8-13%.
Trữ lượng: luôn có tồn kho, đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng  

Quan Hệ Đối Tác