Hotline: 1900 2345 19
EMAIL:info@tavicowood.com

Bộ phận cung ứng và dịch vụ trực thuộc Chi Nhánh Hồ Chí Minh của Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu (Supply Chain Tavico – TVC.SC) được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại và là chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu gỗ trên toàn cầu để giúp Công ty thực hiện sứ mệnh là “ Tạo ra các giải pháp tổng thể đáp ứng mọi yêu cầu từ khách hàng như nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, ổn định, hiệu quả, dịch vụ tối ưu nhất ”.
1. SỨ MỆNH 
- Đầu vào mua và bán nguyên liệu gỗ hợp pháp trên toàn cầu bằng hình thức thương mại. Cụ thể là mua gỗ tròn, gỗ xẻ AD-KD từ các nguồn nguyên liệu tốt nhất trên thế giới để cung cấp cho các đơn vị, bán thẳng cho các khách hàng nguyên containers từ Cảng hoặc bán CIF.
- Mở rộng thêm đầu ra các sản phẩm nhà máy đưa ra thị trường nước ngoài. Cụ thể tạo kho Ngoại Quan, xúc tiến thương mại, các dịch vụ xuất khẩu. Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng thông qua việc tối ưu hóa chất lượng dịch vụ.
2. TẦM NHÌN
- Liên kết toàn cầu – Giải pháp tối ưu
- Mua hàng từ nguồn tốt nhất trên thế giới và giao hàng đúng hạn, đúng khối lượng và chất lượng, đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho Công ty.
- Chuỗi cung ứng hỗ trợ hàng hóa, thủ tục, dịch vụ vào Kho Ngoại Quan để xuất- nhập hiệu quả đem lại lợi ích cho Khách hàng và Công ty.

Quan Hệ Đối Tác